Elvis, Detour, Stockholm, Feb. 22nd 2017

Pretty self-explanatory
johnfoyle
Posts: 13793
Joined: Wed Jun 04, 2003 4:37 pm
Location: Dublin , Ireland

Elvis, Detour, Stockholm, Feb. 22nd 2017

Postby johnfoyle » Fri Feb 17, 2017 6:19 am

Who's going?

johnfoyle
Posts: 13793
Joined: Wed Jun 04, 2003 4:37 pm
Location: Dublin , Ireland

Re: Elvis, Detour, Stockholm, Feb. 22nd 2017

Postby johnfoyle » Wed Feb 22, 2017 10:36 am

Anyone?

Mikeh
Posts: 325
Joined: Mon Feb 21, 2005 3:21 am
Location: Bradford, UK

Re: Elvis, Detour, Stockholm, Feb. 22nd 2017

Postby Mikeh » Wed Feb 22, 2017 11:20 am

I bet Sulky is just setting off now

johnfoyle
Posts: 13793
Joined: Wed Jun 04, 2003 4:37 pm
Location: Dublin , Ireland

Re: Elvis, Detour, Stockholm, Feb. 22nd 2017

Postby johnfoyle » Wed Feb 22, 2017 2:27 pm


User avatar
And No Coffee Table
Posts: 2690
Joined: Thu Aug 21, 2003 2:57 pm

Re: Elvis, Detour, Stockholm, Feb. 22nd 2017

Postby And No Coffee Table » Wed Feb 22, 2017 7:13 pm

http://www.setlist.fm/setlist/elvis-cos ... 9a4ba.html

01. Waiting For The End Of The World
02. Poison Moon
03. Accidents Will Happen
04. Ascension Day
05. Brilliant Mistake
06. Viceroy's Row
07. Everyday I Write The Book
08. Shipbuilding
09. Deep Dark Truthful Mirror
10. Still
11. A Face In The Crowd
12. Walkin' My Baby Back Home
13. Ghost Train
14. Veronica
15. She
16. Watching The Detectives
17. Alison
Encore 1
18. Blood & Hot Sauce
19. No Man's Woman
20. Pump It Up
21. 45
22. Mystery Dance
23. Jimmie Standing In The Rain - including Brother, Can You Spare A Dime?
24. I Can't Stand Up For Falling Down
Encore 2
25. I Want You
26. Vitajex
27. Almost Blue
28. (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding?

johnfoyle
Posts: 13793
Joined: Wed Jun 04, 2003 4:37 pm
Location: Dublin , Ireland

Re: Elvis, Detour, Stockholm, Feb. 22nd 2017

Postby johnfoyle » Thu Feb 23, 2017 3:28 am

Image
Elvis Costello tar sitt samhällsansvar och varnar för effekterna av lössläppt leverne.Elvis Costello takes social and warns of the effects of licentious living Foto: Björn Bergenheim/Rockfoto


http://bloggar.aftonbladet.se/musikblog ... nmansshow/

Elvis Costello är en glimrande enmansshow

23 februari, 2017

av Håkan Steen

En spelsugen Elvis Costello bjuder på en alldeles lagom nostalgisk retrospektiv över sitt liv och sina rötter.

Men han är framför allt en glimrande enmansunderhållare som lyckas riva ned några av de största applåderna med fyra helt nya låtar.

Inramningen är nostalgisk. En gigantisk bildrörs-tv av 60-talsmodell utgör scenens fond och visar videor, bilder från Elvis Costellos barndom och gamla tidningsomslag, filmaffischer och annat som betytt mycket för den 62-årige sångaren och låtskrivaren.
Men så har de senaste åren också handlat mycket om att se tillbaka och summera för Costello. Hans far, musikern Ross McManus som Costello lånade både skivsamling och väldigt mycket av sin look ifrån, gick bort för drygt sex år sedan. 2015 kom den hyllade självbiografin ”Unfaithful music & disappearing ink”.

Den här turnén, som ordvitsigt döpts till ”Detour”, går möjligen att se som ett slags soundtrack till boken. Anekdoterna haglar, bland annat om hur föräldrarna träffades i en skivaffär (”I’m romantic about records because I wouldn’t be here without them”) och tidiga Sverige-turnéer (”in the folk parks, where people drank with both fists”).

Och han plockar ihop en låtlista som är långt ifrån ett greatest hits-set. Vi bjuds på såväl förbisedda rariteter som supertidiga ”Poison moon” och den underbart The Kinks-ångande b-sidan ”Ghost train”) som låtar från albumen Costello gjorde med Allen Toussaint och The Roots. Allt landar inte perfekt, men jag gillar attityden.

Inte minst blir det hela tre låtar från Costellos nästa stora projekt, musikalen ”A face in the crowd” som baseras på Elia Kazans 50-talsfilm med samma namn och får premiär senare i år. ”No man’s woman” är en stark pianoballad och till och med den fiktiva reklamjingeln för mirakelmedicinen Vitajex, spelad på ukulele, river ned stort jubel.

Costello sjunger ”Alison” helt utan mikrofon men växlar annars mellan en blå flygel och mängder av gitarrer. Klöser vilt på sin distade röda Fender Jazzmaster i ”Pump it up” och blir nästan avantgardistisk när han samplar sig själv i ”Watching the detectives”.
Framför allt är han lika spelsugen och mån om att ge folk valuta för pengarna som förra gången i Stockholm, på Rival för fem år sedan. Inledningsvis nästan väl mycket så, en personlig favorit som ”Brilliant mistake” lämpar sig föga för så här onyanserat hamrande.
Men under allra största delen av den nästan två och en halv timme långa showen sitter man mest och känner sig bortskämd, ännu en gång.
Att Costello gör hela fyra Sverige-konserter på just den här turnén känns som en lyckträff.

Rate Elvis Costello

Plats: Göta Lejon, Stockholm. Publik: 1100 (utsålt).
Längd: 146 minuter.
Bäst: Väldigt själfulla versioner av ”Deep dark truthful mirror” och ”I want you”.
Sämst: En oväntat grovhuggen ”Brilliant mistake” och den rätt diffusa ”Viceroy’s Row”.


Alla låtarna: 1. Waiting for the end of the world 2. Poison moon 3. Accidents will happen 4. Ascension day 5. Brilliant mistake 6. Viceroy’s Row 7. Everyday I write the book 8. Shipbuilding 9. Deep dark truthful mirror 10. Still 11. A face in the crowd 12. Walkin’ my baby back home 13. Ghost train 14. Veronica 15. She 16. Watching the detectives 17. Alison 18. Blood & hot sauce 19. No man’s woman Extra: 19. Pump it up 20. 45 21. Mystery dance 22. Jimmie standing in the rain 23. I can’t stand up for falling down Extra 2: 24. I want you 25. Vitajex 26. Almost blue 27. (What’s so funny ’bout) Peace, love and understanding

Här kan ni se Elvis Costello: Göteborg 23/2, Malmö, 24/2, Jönköping 26/2


Google translation -


Elvis Costello is a glittering one-man show

February 23, 2017

Håkan Steen

A game hungry Elvis Costello offers a just right nostalgic retrospective of his life and his roots.

But he is above all a gleaming one-man entertainer who manages to tear down some of the biggest applause with four brand new songs.

The setting is nostalgic. A gigantic CRT TV of the 60s model represents the stage backdrop and show videos, pictures from Elvis Costello's childhood and old magazine covers, movie posters and other things that meant a lot to the 62-year-old singer and songwriter.
But in recent years has also acted very much to look back and summarize Costello. His father, the musician Ross McManus as Costello borrowed both collection and very much of its look away, went away for more than six years ago. 2015 came the acclaimed autobiography "Unfaithful music & disappearing ink".

This tour, which ordvitsigt dubbed "Detour", can possibly be seen as a sort of soundtrack to the book. The anecdotes hails, including how parents met in a record store ( "I'm romantic about records Because I would not be here without them") and early Sweden tours ( 'in the public parks, where people drank with bothering fists " ).

And he picks up a track list that is far from a greatest hits set. We are treated to both neglected rarities super early "Poison Moon" and the wonderful Kinks-steaming the b-side "Ghost Train") to songs from the album Costello did with Allen Toussaint and The Roots. All lands are not perfect, but I like the attitude.

Not least, it will be the whole three songs from Costello's next big project, the musical "A face in the crowd" based on Elia Kazan's' 50s movie of the same name and will premiere later this year. "No Man's Woman" is a strong piano ballad and even the fictional advertising jingle for the miracle medicine Vitajex, played on the ukulele, tearing down huge cheers.

Costello sings "Alison" without a microphone, but otherwise switches between a blue wing and lots of guitars. Clawing wildly at his distorted red Fender Jazzmaster in "Pump it up" and become almost avant-garde when he samples herself in "Watching the Detectives".
Above all, he is as game hungry and eager to give people value for money as the last time in Stockholm, the Rival five years ago. Initially, almost too much so, a personal favorite as "brilliant mistake" hardly suitable for this so bluntly hammering.
But the vast majority of the nearly two and a half hour long show is one the most and feel pampered, yet again.
To Costello makes all four concerts in Sweden this particular tour feels like a fluke.

Rate Elvis Costello

Location: Gota Lejon, Stockholm. Attendance: 1100 (sold out).
 Length: 146 minutes.
 Best: Very soulful version of "Deep dark truthful mirror" and "I want you".
Worst: An unexpected rough-hewn "Brilliant mistake" and the right diffuse "Viceroy's Row".

User avatar
VonOfterdingen
Posts: 451
Joined: Sun Feb 08, 2004 3:28 pm
Location: Copenhagen, Denmark

Re: Elvis, Detour, Stockholm, Feb. 22nd 2017

Postby VonOfterdingen » Thu Feb 23, 2017 4:08 am

The last part with "this particular tour feels like a fluke" is a little more positive in the Swedish sense. It's more like a "stroke of fortune" or "stroke of luck".
I'm not buying my share of souvenirs

User avatar
krm
Posts: 813
Joined: Sun Oct 21, 2007 6:10 am
Location: Sweden Skåne

Re: Elvis, Detour, Stockholm, Feb. 22nd 2017

Postby krm » Thu Mar 02, 2017 11:39 am

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

Elvis and Michael Blair during his recent visit in Stockholm. Michael Blair was once both a Rude5 and a Confederate. He also plays on Spike and For the Stars.

MBlairandEC.jpg
MBlairandEC.jpg (28.18 KiB) Viewed 220 times


Return to “Elvis Costello General Discussion”

Who is online

Users browsing this forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] and 14 guests